The Logistics maybe delayed due to COVID.

Användarvillkor

VILLKOR OCH VILLKOR

Senast uppdaterad: 7 januari 2021

Vänligen läs dessa villkor noggrant innan du använder vår tjänst. Genom att använda vår webbplats och göra en beställning godkänner du våra användarvillkor, sekretesspolicy och återbetalningspolicy.

TOLKNING OCH DEFINITIONER

  • TOLKNING
Orden där den initiala bokstaven är versal har betydelser definierade under följande villkor. Följande definitioner ska ha samma betydelse oavsett om de förekommer i singular eller i plural.
  • DEFINITION

För syftet med dessa villkor:

Tjänsten avser :Webbplats.

Villkor (även kallade "Villkor") avser dessa Allmänna Villkor som utgör hela avtalet mellan dig och företaget angående användningen av tjänsten.

Tredje part betyder någon som kan vara indirekt involverad i situationen, men som inte är en huvudpart.

Tredjepartstjänst för sociala medier avser alla tjänster eller innehåll (inklusive data, information, produkter eller tjänster) som tillhandahålls av en tredje part och som kan visas, inkluderas eller göras tillgängligt av tjänsten.

Webbplatsen hänvisar till :www.fliefilo.com

Du menar individen som har åtkomst till eller använder Tjänsten, eller företaget eller annan juridisk person på uppdrag av vilken sådan individ får åtkomst till eller använder Tjänsten, beroende på vad som är tillämpligt.

BEKÄTTELSE

Detta är villkoren som styr användningen av denna tjänst och det avtal som gäller mellan dig och företaget. Dessa villkor anger rättigheterna och skyldigheterna för alla användare angående användningen av tjänsten.

Din åtkomst till och användning av tjänsten är villkorad av att du accepterar och följer dessa villkor. Dessa villkor gäller för alla besökare, användare och andra som har tillgång till eller använder tjänsten.

Genom att komma åt eller använda tjänsten samtycker du till att vara bunden av dessa villkor. Om du inte håller med om någon del av dessa villkor kan du inte komma åt tjänsten.

Din åtkomst till och användning av tjänsten är också villkorad av att du accepterar och följer företagets integritetspolicy. Vår sekretesspolicy beskriver våra policyer och procedurer för insamling, användning och avslöjande av din personliga information när du använder applikationen eller webbplatsen och berättar om dina integritetsrättigheter och hur lagen skyddar dig. Läs vår integritetspolicy noggrant innan du använder vår tjänst.

Genom att komma åt eller använda tjänsten godkänner du vår återbetalningspolicy. Om du inte håller med om någon del av dessa villkor kan du inte komma åt tjänsten.

Genom att ladda upp filerna eller annan ytterligare information tillåter du oss eller någon tredje part som är involverad i vårt företag att använda de givna filerna och informationen för produktions- och distributionsändamål, för att publicera informationen och filerna som laddas upp, och att göra eventuella härledd arbete baserat på sådan information.

Användare viftar med sina rättigheter på all kompensation och kredit när de får feedback och förslag.

VÅRA TJÄNSTER

När du väljer den produkt du vill köpa kommer du att få alternativ som, men inte begränsat till: storlek, färg, illustrationsantal, bakgrundsfoto, bakgrundsfärg, grafisk stil och sådant, vilket du kommer att vara förväntas välja mellan. Förhandsgranskning av dessa variabler på den faktiska produkten du har valt kommer inte att vara tillgänglig på grund av produktens personliga karaktär. Rekommenderas att kontrollera alla variabler innan du köper och lita inte på produktbilden som är synlig på produktsidan eftersom den inte kommer att spegla alternativen du har valt. Alla återbetalningar som begärs baserat på oförmågan att använda webbplatsen som den var avsedd kommer att resultera i att sådana anspråk och tvister avvisas.

Alla ytterligare förfrågningar måste avslöjas före köpet och kan vara föremål för vårt prissystem

När ett köp görs kommer de uppladdade filerna och informationen omedelbart att skickas till fabriken, vårt lager kommer att fortsätta med de köpta varorna. Eventuella ytterligare avgifter måste göras inom fyra timmar efter den tidpunkt då beställningen gjordes.

Vi lämnar utrymme för rimliga återbetalningar angående tvister och anspråk där du inte var nöjd med produkten. Dessa påståenden är till sin natur mycket specifika för det aktuella fallet behöver ytterligare utvärdering och kan därför inte definieras mer specifikt i denna klausul.

Alla ytterligare utvärderingar angående anspråk, tvister och återbetalningar kan behandlas både internt och av tredje part.

TVISTLÖSNING

Om du har någon oro eller tvist om tjänsten, samtycker du till att först försöka lösa tvisten informellt genom att kontakta företaget.

LÄNKAR TILL ANDRA WEBBPLATSER

Vår tjänst kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser eller tjänster som inte ägs eller kontrolleras av företaget.

Företaget har ingen kontroll över och tar inget ansvar för innehållet, integritetspolicyn eller praxis på tredje parts webbplatser eller tjänster. Du erkänner och samtycker vidare till att företaget inte ska vara ansvarigt eller ansvarigt, direkt eller indirekt, för någon skada eller förlust som orsakats eller påstås vara orsakad av eller i samband med användningen av eller tilliten till sådant innehåll, varor eller tjänster som är tillgängliga. på eller via sådana webbplatser eller tjänster.

Vi rekommenderar starkt att du läser villkoren och sekretesspolicyn för alla tredjepartswebbplatser eller tjänster som du besöker.

UPPSÄGNING

Vi kan avsluta eller stänga av din åtkomst omedelbart, utan föregående meddelande eller ansvar, oavsett anledning, inklusive utan begränsning om du bryter mot dessa villkor.

Vid uppsägning upphör din rätt att använda tjänsten omedelbart.

ANSVARSBEGRÄNSNING

Oavsett eventuella skador som du kan ådra dig, ska företagets och alla dess leverantörers hela ansvar enligt någon bestämmelse i dessa villkor och din exklusiva gottgörelse för allt det föregående begränsas till det belopp som faktiskt betalats av dig via tjänsten eller 100 USD om du inte har köpt något via tjänsten.

I den maximala utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag ska företaget eller dess leverantörer under inga omständigheter hållas ansvariga för några speciella, tillfälliga, indirekta eller följdskador (inklusive, men inte begränsat till, skadestånd för utebliven vinst, förlust av data eller annan information, för affärsavbrott, för personskada, förlust av integritet som härrör från eller på något sätt relaterat till användningen av eller oförmågan att använda Tjänsten, programvara från tredje part och/eller tredje parts hårdvara som används med Tjänst, eller på annat sätt i samband med någon bestämmelse i dessa villkor), även om företaget eller någon leverantör har informerats om möjligheten till sådana skador och även om åtgärden misslyckas med sitt väsentliga syfte.

Vissa stater tillåter inte uteslutning av underförstådda garantier eller begränsning av ansvar för oförutsedda skador eller följdskador, vilket innebär att vissa av ovanstående begränsningar kanske inte gäller. I dessa stater kommer varje parts ansvar att begränsas i den utsträckning som lagen tillåter.

FRISKRIVNING "I BEFINTLIGT SKICK" OCH "SOM TILLGÄNGLIG"

Tjänsten tillhandahålls till dig "I BEFINTLIGT SKICK" och "SOM ÄR TILLGÄNGLIG" och med alla fel och defekter utan någon form av garanti.I den maximala omfattning som är tillåten enligt tillämplig lag, frånsäger sig företaget, för sina egna vägnar och på sina dotterbolags vägnar och dess respektive deras respektive licensgivare och tjänsteleverantörer, uttryckligen alla garantier, vare sig uttryckliga, underförstådda, lagstadgade eller på annat sätt, med avseende på Tjänsten, inklusive alla underförstådda garantier om säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål, titel och icke-intrång, och garantier som kan uppstå under loppet av handel, prestanda, användning eller handelspraxis Utan begränsning till det föregående, företaget ger inga garantier eller åtaganden och ger inga utfästelser av något slag att tjänsten kommer att uppfylla dina krav, uppnå avsedda resultat, vara kompatibel eller fungera med någon annan programvara, applikationer, system eller tjänster, fungera utan avbrott, uppfylla någon prestanda eller tillförlitlighet standarder eller vara felfria eller att eventuella fel eller defekter kan eller kommer att korrigeras.

Utan att begränsa det föregående ger varken företaget eller någon av företagets leverantörer några utfästelser eller garantier av något slag, uttryckliga eller underförstådda:

(i) om tjänstens funktion eller tillgänglighet, eller information, innehåll och material eller produkter som ingår däri;

(ii) att tjänsten kommer att vara oavbruten eller felfri;

(iii) angående riktigheten, tillförlitligheten eller valutan för all information eller innehåll som tillhandahålls via tjänsten;

(iv) att Tjänsten, dess servrar, innehållet eller e-postmeddelanden som skickas från eller på uppdrag av företaget är fria från virus, skript, trojanska hästar, maskar, skadlig programvara, tidsinställda bomber eller andra skadliga komponenter.

Vissa jurisdiktioner tillåter inte uteslutning av vissa typer av garantier eller begränsningar av tillämpliga lagstadgade rättigheter för en konsument, så vissa eller alla ovanstående undantag och begränsningar kanske inte gäller dig. Men i ett sådant fall ska de undantag och begränsningar som anges i detta avsnitt tillämpas i den utsträckning som är verkställbar enligt tillämplig lag.

GÄLLANDE LAG

Landets lagar, exklusive dess lagkonfliktersregler, ska styra dessa villkor och din användning av tjänsten. Din användning av applikationen kan också vara föremål för andra lokala, statliga, nationella eller internationella lagar.

  • FÖR EUROPEISKA UNIONEN (EU) ANVÄNDARE

Om du är konsument inom EU kommer du att dra nytta av alla obligatoriska bestämmelser i lagen i det land där du är bosatt.

  • USA:S LAGSTIFTNING.

AVSKÄRBARHET OCH AVSTÅND

  • AVSKÄRBARHET

Om någon bestämmelse i dessa villkor anses vara omöjlig att verkställa eller ogiltig, kommer denna bestämmelse att ändras och tolkas för att uppnå målen för denna bestämmelse i största möjliga utsträckning enligt tillämplig lag och de återstående bestämmelserna kommer att fortsätta att gälla fullt ut. .

  • AVSKRIFT

Förutom vad som anges häri ska underlåtenhet att utöva en rättighet eller att kräva fullgörande av en skyldighet enligt dessa villkor inte påverka en parts möjlighet att utöva en sådan rättighet eller kräva ett sådant utförande när som helst därefter och inte heller vara ett avstående från ett brott. utgör ett avstående från eventuella efterföljande överträdelser.

ÖVERSÄTTNINGSTOLKNING

Dessa villkor kan ha översatts om vi har gjort dem tillgängliga för dig på vår tjänst. Du samtycker till att den engelska originaltexten ska ha företräde i händelse av en tvist.

DATABEVARING

När du gör en beställning via webbplatsen kommer vi att behålla din beställningsinformation för våra register om inte och tills du ber oss att radera denna information.

MINDERIGA

Webbplatsen är inte avsedd för personer under 18 år.

ÄNDRINGAR AV DESSA VILLKOR OCH VILLKOR
Vi förbehåller oss rätten att, efter eget gottfinnande, ändra eller ersätta dessa Villkor när som helst.Om en revidering är väsentlig kommer vi att göra rimliga ansträngningar för att tillhandahålla minst 30 dagars varsel innan nya villkor träder i kraft. Vad som utgör en väsentlig ändring kommer att bestämmas efter eget gottfinnande.

Genom att fortsätta använda eller använda vår tjänst efter att dessa ändringar har trätt i kraft, samtycker du till att vara bunden av de reviderade villkoren. Om du inte godkänner de nya villkoren, helt eller delvis, vänligen sluta använda webbplatsen och tjänsten.

KONTAKTA OSS

Om du har några frågor om dessa villkor kan du kontakta oss: muralwallpaper@fleefilo.com

.
Söndag,Måndag,Tisdag,Onsdag,Torsdag,Fredag,lördag
Januari,februari,Mars,April,Maj,Juni,Juli,Augusti,September,Oktober,November,December
Det finns inte tillräckligt av dessa artiklar. Endast [max] vänster.
Bläddra i önskelistaTa bort önskelista
Kundvagn

Din vagn är tom.

Return To Shop

Lägg till ordernot Redigera ordernot
Lägg till en kupong

Lägg till en kupong

Coupon code will work on checkout page

-->